Uitklappertjes test

Artikel 1 Lidmaatschap

1.1. In aanvulling op artikel 2 lid 2 van de statuten kunnen zij die als lid van de vereniging willen toetreden zich opgeven bij de ledenadministratie van de vereniging.

1.2. Bij de start van het lidmaatschap wordt aan het nieuwe lid gemeld dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de site ter inzage zijn opgenomen.

1.3. Bij de aanmelding dienen de volgende gegevens te worden verstrekt: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mailgegevens, naam, ras en geboortedatum van de hond. Deze gegevens worden verzameld in het ledenbestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de verdere verwerking en aanvulling van de gegevens in de leden- en financiële administratie. De gegevens worden niet gedeeld met andere instanties of organisaties.

1.4. De gegevens van het lid worden na uiterlijk een jaar na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd uit de leden- en financiële administratie.