Cursusaanbod

De Hondenvereniging Elburg biedt een breed programma aan hondencursussen. Het is mogelijk om te starten met een puppy van circa 9 weken en door te trainen tot de hond op hoge leeftijd is.
Alle cursussen bestaan uit 10 lessen, waarbij de 10de les tevens het examen is.

Puppycursus

Tijdens de puppycursus krijgen cursisten zoveel mogelijk informatie over hondengedrag en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast krijgen zij informatie over bijvoorbeeld lichaamstaal van de hond, voeding, zindelijkheids- en benchtraining, lichamelijke veranderingen (tanden wisselen, geslachtsrijpheid e.d.). De gehoorzaamheid wordt op een positieve manier aangeleerd, dat wil zeggen met beloningen. Om de pups goed te socialiseren met andere honden, mogen ze aan het eind van de les met elkaar spelen.
De lessen zijn zodanig opgebouwd dat er telkens maximaal 10 minuten wordt getraind. Tijdens de rustmomenten van de pups, is er tijd voor een stukje theorie.
Een van de lessen wordt gewijd aan de omgang tussen hond en kind. Kinderen van minimaal 4 jaar worden dan uitgenodigd om mee te doen aan een speciale les.

Puppy’s zijn van harte welkom op onze club nadat ze hun 9-weken- en kennelhoestentingen hebben gehad. Uw hondenpaspoort wordt de eerste les gecontroleerd, dus graag het boekje meenemen.

Puppycursus

Jongehondencursus

De jongehondencursus is bedoeld voor honden die zowel geestelijk als lichamelijk nog niet toe zijn aan de reguliere gehoorzaamheidscursussen. De inhoud van deze cursus hangt in sterke mate af van de leeftijd/ontwikkeling van de honden. Zijn ze nog erg jong, dan verschilt de cursus inhoudelijk niet heel veel van de puppycursus. Zijn ze wat ouder, dan wordt afhankelijk van het talent van baas en hond de inhoud van de cursus bepaald. Ook bij de jongehondencursus wordt veel aandacht besteed aan theorie en als het verantwoord is, wordt ook aan het eind van de les een spelmoment voor de honden ingelast.

Jongehondencursus

Gehoorzame Huishond

De cursus Gehoorzame Huishond is vooral voor bedoeld voor leden die het leuk vinden om bezig te zijn met hun hond. Bij deze cursus wordt het accent gelegd op praktische oefeningen, zoals nabootsen van een bezoek aan de dierenarts of trimmer, boodschappen doen, fietsen en joggers negeren. De laatste les van de cursus wordt in principe in de stad gehouden en eindigt op een terras.
Er wordt geen examen afgenomen, maar cursisten ontvangen wel een certificaat.

Cursus gehoorzame huishond

Beginners cursussen (A en B)

Tijdens deze cursussen worden de basiscommando’s (volg, zit, af en blijf, gebit tonen, wendingen lopen en voorkomen) verder uitgewerkt. Omdat veel honden in deze periode in de puberteitsfase zitten, worden er ook veel pauze- en spelmomenten ingebouwd, zodat de honden weer even kunnen ontspannen.
Alle oefeningen worden op basis van belonen aangeleerd, maar gedurende deze cursussen is het de bedoeling dat de hoeveelheid beloningen geleidelijk worden afgebouwd. Tijdens het examen Beginners-B mag niet meer met een voertje worden gewerkt.

Gevorderden cursussen (A en B)

Tijdens deze cursussen wordt het niveau nog verder verhoogd. Bij het aanleren van nieuwe oefeningen, mag nog gewerkt worden met beloningen, maar tijdens het examen mag dit niet meer. De beoordeling van de oefeningen tijdens het examen wordt ook steeds strenger. De oefeningen die correct uitgevoerd moeten worden zijn: voor en achterlangs volgen, gebit tonen, staan en betasten, zit en blijf, af en blijf, individueel volgen, los voorkomen gevolgd door aan de voet, vanuit zit naast komen en terug plaats.

Gevorderdencursus

Gedrag & Gehoorzaamheid (A en B)

De oefeningen in deze cursus worden verder uitgebreid en zwaarder. Dit geldt ook voor de beoordeling tijdens het examen. Het niveau van de training en de beoordeling tijdens het examen worden nog verder opgevoerd. Oefeningen die correct moeten worden uitgevoerd zijn: volgen op aanwijzing, omcirkelen, staan naast de geleider, zit en blijf, af en blijf, voorkomen gevolgd door aan de voet, voorkomen gevolgd door naast, op afstand (werkend vanuit een vak) af / zit / staan / af.

Doggyfun

Doggyfun is een cursus is voor mensen die iets anders willen doen met hun hond dan de reguliere gehoorzaamheidstrainingen. Ook is de cursus heel geschikt voor oudere honden, of honden met een lichamelijk beperking.

Doggyfun staat onder andere voor:

  • Kennis van gedrag en eigenschappen van uw hond;
  • Positieve stimulatie en motivatie;
  • Natuurlijk leiderschap;
  • Probleemoplossend kunnen handelen;
  • Praktijkgericht;
  • Samenwerken (teamwork).

Dit alles met veel plezier en humor!
Er zijn geen specifieke exameneisen voor deze cursus. Dit geeft de instructeurs de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan de groep en de afzonderlijke combinaties.

Doggyfun

Behendigheid

Voor behendigheid (agility) moeten de honden lichamelijk volwassen zijn (circa 1 jaar oud). Uiteraard moeten de honden wel een basis gehoorzaamheid (zit, wacht en voorkomen op commando) hebben, omdat er zo snel mogelijk los wordt getraind.
De instructeurs behendigheid behouden zich altijd het recht voor om startende cursisten te verwijzen naar een gehoorzaamheidscursus, dan wel nog even te wachten met het volgen van een behendigheidscursus omdat de honden lichamelijk en/of geestelijk nog onvoldoende ontwikkeld zijn om deze sport te gaan beoefenen. Ook kan bij de introductiecursus blijken dat een hond niet geschikt is voor deze tak van sport, in dit geval hebben de instructeurs het recht om cursisten te weigeren.
Bij behendigheid staat veiligheid voor zowel hond als geleider voorop. De weersomstandigheden kunnen doorslaggevend zijn of de lessen wel of niet doorgaan. Het cursusaanbod behendigheid bestaat uit een introductiecursus van 10 lessen. Tijdens deze cursus worden alle type toestellen (hoogtesprongen, raakvlaktoestellen, tunnel, slurf, band, breed, paaltjes) aangeleerd. Afhankelijk van het talent, zullen ook al meerdere toestellen achter elkaar worden geoefend. Nadat de introductiecursus is afgerond, kunnen de cursisten doorstromen naar de reguliere behendigheidstrainingen. De groepen worden zoveel als mogelijk ingedeeld op basis van ervaring en/of talent.
In principe is het mogelijk behendigheid te blijven beoefenen zolang de hond of baas lichamelijk in staat is deze sport te beoefenen.

Behendigheid