Veiligheid op de club

Elke vereniging heeft regels nodig om goed en veilig te kunnen functioneren. Hierin zijn taken en verantwoordelijkheden weggelegd voor  de vereniging en haar bestuur, maar ook voor de leden en eventuele gasten. De vereniging zorgt voor een zo veilig mogelijke omgeving om goede lessen te geven. Voor de leden geldt de verantwoordelijkheid om de honden gezond op de club te laten verschijnen en daarmee geen risico voor anderen te vormen.
Respect voor iedereen op het terrein, zeker voor mensen en honden die aangeven wat meer ruimte nodig te hebben, zoals met het gele lintje. Ook de zogenoemde hoog-risicohonden vragen bijzondere aandacht, binnen de vereniging wordt hier over nagedacht hoe hier mee om te gaan.