Het bestuur

Voorzitter
Liesbeth Vermeulen
Stoopschaarweg 3
8081 PE Elburg
0525-681810
eavermeulen@hotmail.com

Secretaris
Niels Janssen
Botterstraat 25
8081 JT Elburg
06 29218415
info@hondenvereniging-elburg.nl

Penningmeester
Nieske de Leeuw
van Dokkumstraat 21
8271TX IJsselmuiden
038-3336951
ndeleeuw@planet.nl

Ledenadministratie
Gerriette Schuur
Bovenstraatweg 1
8096 PC Oldebroek
0525-683596
ledenadministratie@hondenverenigingelburg.nl

PR & Sponsoring
Ellen Gielink
Zuiderzeestraatweg 48
8096 CA Oldebroek
06-30253557
ellengielink@gmail.com

Coordinator onderhoud
Ruud van Rossum
Winterdijk 1
8097 SJ Oosterwolde
0525-684016
rjvanrossum@hotmail.com

Coördinator instructeurs en opleiding
Johann Breukelman
Hellenbeekstraat 155
8081 HV Elburg
0525-685989
mrwashington103@hotmail.com